Bjørgulv Braanen

Bjørgulv Braanen

Jeg er politisk redaktør i Klassekampen og også ansvarlig for avisas Tidens Tegn-redaksjon, sammen med Karin Haugen, Yohan Shanmugaratnam og Sandra Lillebø. Jeg er opptatt av politikk, historie og alle typer samfunnsspørsmål. bjorgulvb­@klassekampen.no21 09 30 10

Artikler