Åpenhetsloven

Klassekampen ønsker å fremme grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold, både i egen bedrift og hos våre samarbeidspartnere.

Åpenhetsloven forplikter Klassekampen til å utføre aktsomhetsvurderinger, svare på forespørsler fra allmennheten og redegjøre for vårt arbeid med menneskerettigheter og arbeidsliv. Følgende epostadresse benyttes for å sende forespørsel om disse spørsmålene til Klassekampen: apenhetsloven@klassekampen.no.

Klassekampens formål er å gi ut en avis som driver en seriøs, kritisk journalistikk, med allsidige, politiske og økonomiske avsløringer av alle former for utbytting, undertrykking og miljøødeleggelser, og inspirere og bidra til ideologisk kritikk, organisering og politisk kamp mot slike forhold utfra et revolusjonært, sosialistisk grunnsyn.

Denne visjonen reflekteres også i måten vi jobber på. Klassekampens egne ansatte er alle omfattet av tariffavtale. Vi har en tydelig likelønnsprofil i bedriften og er opptatt av å sikre gode arbeidsvilkår for våre ansatte. Vi er opptatt av å velge leverandører og forretningspartnere med tariffavtale. De aller fleste av våre leverandører er norske eller europeiske. Vi er ikke kjent med tilfeller av brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold per i dag.

Framover vil vi gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven for å kartlegge om Klassekampen bidrar til negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vurdere hvordan vi eventuelt kan forebygge og begrense disse. Dette arbeidet vil ferdigstilles innen juni 2023.