På K.U.K streber Endre Aaltrust etter realistisk magi heller enn magisk realisme.

Å snu seg bort

Ser en annen vei: Menneskene i Endre Aaltrusts malerier er som regel vendt bort fra betrakteren. Foto: Dag Asle Langø

Kunst