Frida Holsten Gullestad

Frida Holsten Gullestad

Jeg er journalist i Trondheim, men dekker saker fra hele landet. Skriver fra krysningen mellom politikk og samfunnsutvikling.fridag­@klassekampen.no21 09 30 63

Artikler