Åse Brandvold

Åse Brandvold

Jeg er journalist i innenriksavdelingen. Jeg jobber med løpende nyhetsdekning. Jeg dekker særlig temaene innvandring, integrering, religion og andre verdispørsmål. www.facebook.com/ase.brandvold/aseb­@klassekampen.no21 09 30 52

Artikler