Mindre solid nei-flertall?

Det begynner å bli lenge siden 1994. De yngste som hadde stemmerett ved EU-avstemningen den gang, fyller i år 48 år. I årene etter avstemningen har ingen ja-folk turt å presse fram noen ny EU-kamp, av den enkle grunn at nei-flertallet i befolkningen holder seg oppsiktsvekkende stabilt. Men i én aldersgruppe er det endring å spore. Blant nordmenn under 30 svarer noen få prosent flere ja til EU enn nei i Klassekampens og Nationens siste EU-måling. Tallene fordeler seg slik: 42 prosent ville svart ja om det var avstemning i dag, 39 nei og 18 vet ikke. Ser vi landet under ett, er befolkningen likevel mot norsk EU-medlemskap, og slik har det vært i lange tider.

Hva får ungdommen til å bli positive til EU? Ifølge Rød Ungdom-leder Liv Müller Smith-Sivertsen er EUs klimapolitikk en stemmesanker for ja-sida. Hun peker i et intervju her i avisa lørdag på at klimaengasjert ungdom ser mot Europa for gode nyheter. Regjeringens åpning for mineralutvinning på havbunnen er et eksempel: EU går tydelig mot gruvedrift under vann. Leder i Unge Høyre Ola Svenneby peker på en annen sak som kan påvirke ungdom til å fristes av EU-medlemskap: den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen. Mens det blant norske politikere nærmest har gått sport i å snakke om økende krigsfare, med statsminister Jonas Gahr Støre som et hederlig unntak, framstår europeisk samarbeid på forsvarsfeltet som viktigere enn før, tror Svenneby.

Slaget om Norges framtidige tilknytning til Europa er ikke avgjort en gang for alle. Utviklingen viser at den norske nei-sida på ingen måte må ta for gitt at opinionen vil falle i deres favør i all framtid. Natur og Ungdom fjernet i fjor høst sitt årelange nei-standpunkt. På Ungdom mot EUs landsmøte i november i fjor ble FpU-leder Simen Velle valgt til leder i valgkomiteen, til tross for at han ikke vet om han er motstander eller tilhenger av norsk medlemskap. Norge har klart seg godt utenfor EU etter 1994. Nei-sida gjør likevel lurt i å ikke sole seg i tidligere triumfer. Når ja-oppslutningen øker, står tilhengerne av norsk medlemskap i EU klare til å ta opp kampen.

Leder