Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Mindre solid nei-flertall?

Det begynner å bli lenge siden 1994. De yngste som hadde stemmerett ved EU-avstemningen den gang, fyller i år 48 år. I årene etter avstemningen har ingen ja-folk turt å presse fram noen ny EU-kamp, av den enkle grunn at nei-flertallet i befolkningen holder seg oppsiktsvekkende stabilt. Men i én aldersgruppe er det endring å spore. Blant nordmenn under 30 svarer noen få prosent flere ja til EU enn nei i Klassekampens og Nationens siste EU-måling. Tallene fordeler seg slik: 42 prosent ville svart ja om det var avstemning i dag, 39 nei og 18 vet ikke. Ser vi landet under ett, er befolkningen likevel mot norsk EU-medlemskap, og slik har det vært i lange tider.