Menn

58 prosent av alle menn under 25 som stemte i kommunevalget, ga sin stemme til Høyre eller Fremskrittspartiet. Bare 18 prosent, til sammen, stemte enten Rødt, SV, Ap eller Senterpartiet. At unge menn går til høyre er verken nytt, eller unikt for Norge. Den samme utviklingen skjer nå i en rekke vestlige land, også i nære naboland som Sverige. Det gjør ikke situasjonen mindre alvorlig. Hvis tendensen står seg over tid, vil venstresida forvitre, og man kan ende i en situasjon hvor selv en brei rødgrønn koalisjon vil være ute av stand til å vinne flertall i valg. Flere peker på høyresidedominans og en trend med ekstrem individualisme i sosiale medier som Tiktok som årsak til høyredreiningen blant unge menn. Det er en del av forklaringen, men når menn forlater venstresida er det også fordi venstresida ikke virker interessert i å løse utfordringene menn møter.

Gutter gjør det jevnt over dårligere enn jenter på skolen, og sjansen for at de mistrives eller faller ut av utdanning, er høyere. Langt flere menn ender opp ensomme og ufrivillig barnløse enn kvinner. Menn har større fare for å ende i utenforskap, og hvis de gjør det, er sjansen for at det ender tragisk, større enn for kvinner. Menn står for nesten to tredeler av selvmord og 70 prosent av rusrelaterte dødsfall, både fra alkohol og narkotika. På tross av atmenns problemer er godt dokumentert, har de i liten grad vært prioritert av venstresida. Tidligere byrådsleder for Arbeiderpartiet i Oslo Raymond Johansen har flere ganger påpekt at venstresida virker mer opptatt av menn som problem, enn å løse menns problemer. Menns maskulinitet og guttekultur blir framstilt som giftig og farlig, mens forsøk på debatt om utfordringene unge menn møter, faller flatt til jorda. Heller ikke høyresida har løsninger, men de er flinkere til å snakke direkte til unge menn om frustrasjonen de føler.

Skal venstresida få tillit blant unge menn tilbake, krever det et ekte engasjement for å finne politiske svar på problemene de møter. I april skal regjeringens Mannsutvalg levere sin rapport om hvilke likestillingsutfordringer menn møter og anbefale tiltak som bør settes inn. Den rapporten bør venstresida ta på stort alvor. Det vil være bra for venstreside, men enda viktigere, bra for gutta våre.

Leder