Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Menn

58 prosent av alle menn under 25 som stemte i kommunevalget, ga sin stemme til Høyre eller Fremskrittspartiet. Bare 18 prosent, til sammen, stemte enten Rødt, SV, Ap eller Senterpartiet. At unge menn går til høyre er verken nytt, eller unikt for Norge. Den samme utviklingen skjer nå i en rekke vestlige land, også i nære naboland som Sverige. Det gjør ikke situasjonen mindre alvorlig. Hvis tendensen står seg over tid, vil venstresida forvitre, og man kan ende i en situasjon hvor selv en brei rødgrønn koalisjon vil være ute av stand til å vinne flertall i valg. Flere peker på høyresidedominans og en trend med ekstrem individualisme i sosiale medier som Tiktok som årsak til høyredreiningen blant unge menn. Det er en del av forklaringen, men når menn forlater venstresida er det også fordi venstresida ikke virker interessert i å løse utfordringene menn møter.