Mangelfulle faglige råd

Mandag fikk vi etterretningstjenestenes vurderinger av trusselsituasjonen, som Klassekampen på lederplass karakteriserte som «en merkelig utgivelse, fylt av passive setninger og selvsagtheter». I går var turen kommet til Forsvarsanalysen 2024, utarbeidet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som gir innspill til langtidsplanen for Forsvaret. Også her skorter det på dyptloddende analyser i møte med utfordringene vi står overfor i forsvars- og sikkerhetspolitikken.

Leder