Tid for opp­lys­ning

I mørket: Du kan planlegge deg i hjel, men en skoletime er som improvisasjonsteater, mener norsklektor Mirjana Zivanovic. I dag må hun skrive på tavla ved hjelp av lommelykta på mobilen etter at strømmen gikk på hele skolen.I mørket: Du kan planlegge deg i hjel, men en skoletime er som improvisasjonsteater, mener norsklektor Mirjana Zivanovic. I dag må hun skrive på tavla ved hjelp av lommelykta på mobilen etter at strømmen gikk på hele skolen.

Husker vi hva en fabel er?

Dokument