Press må til

«Det som var et gode i velferdsstaten, og en stolthet å gi befolkningen, har blitt en skam å motta», sier tidligere Ap-medlem og forfatter av en ny bok om egen oppvekst i fattigdom Anna-Sabina Soggiu. Hun snakker om trygd. De siste årene har ikke bare hun, men også mange som er avhengige av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, trosset skammen og fortalt åpent om liv med lite penger. Kutt i ytelser blir begrunnet med at de skal få folk over i arbeid, men gjør først og fremst folk fattigere. I tillegg kommer prisstigning på bolig, mat og strøm det siste året. De som rammes hardest av dyrtida, er uføre, viser forbruksforskere ved Sifo. Det siste året er det stor økning i gruppa som lever økonomisk utrygge liv.

I forkant av Ap-landsmøtet varslet flere lag at de ønsket et oppgjør med den såkalte arbeidslinja, som knesetter prinsippet om at det skal lønne seg å jobbe. Ap-topper som Jonas Gahr Støre og LO-leder Peggy Hessen Følsvik brukte taletid på å forsvare arbeidslinja. Det er dessverre et sidespor. Det er nemlig ingen som krever at Arbeiderpartiet ikke skal ha en politikk for å få folk i jobb, eller at trygda skal fristilles fra inntektsgivende arbeid. Det uføre og andre trygdemottakere krever, er høyere satser, særlig de laveste. I dag ligger minste uføresats på 254.168 kroner i året. Det var det ikke lett å leve av selv før prisene skjøt i været.

Ap-komiteen som utmeisler partiets sosialpolitikk, uttalte i går at de laveste ytelsene skal opp. Men i god Ap-tradisjon er forslagene vagt formulert: Det er snakk om en nødvendig gjennomgang av de laveste ytelsene. Dessuten skriver komiteen at det er naturlig at justeringer skjer i årets trygdeoppgjør. Da vil en oppjustering uansett finne sted. Dyrtida treffer uføre først og hardest, og de trenger at fellesskapet stiller opp, for de har ikke andre steder å gå. Arbeiderpartiet må gjerne sette i gang all verdens tiltak for å få dem tilbake i arbeidslivet, særlig unge, slik Støre lover. Men slike tiltak er ikke betinget av at trygdesatsene er så lave at folk ikke har råd til grunnleggende livsopphold. SV og særlig Rødt har lagt tungt press på regjeringen om trygdesatser den siste tida. Det er det ingen grunn til å slutte med, selv etter Aps landsmøte­vedtak.

Leder