Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Press må til

«Det som var et gode i velferdsstaten, og en stolthet å gi befolkningen, har blitt en skam å motta», sier tidligere Ap-medlem og forfatter av en ny bok om egen oppvekst i fattigdom Anna-Sabina Soggiu. Hun snakker om trygd. De siste årene har ikke bare hun, men også mange som er avhengige av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, trosset skammen og fortalt åpent om liv med lite penger. Kutt i ytelser blir begrunnet med at de skal få folk over i arbeid, men gjør først og fremst folk fattigere. I tillegg kommer prisstigning på bolig, mat og strøm det siste året. De som rammes hardest av dyrtida, er uføre, viser forbruksforskere ved Sifo. Det siste året er det stor økning i gruppa som lever økonomisk utrygge liv.