Nødvendig

Høyre klarte ikke å fjerne formuesskatten i sine åtte år i regjering mellom 2013 og 2021. Årsaken var at Solberg-regjeringen ikke fant noen løsning som hindret at en del veldig rike mennesker da ville blitt nullskattytere. I stedet nøyde partiet seg med å redusere skattesatsen fra 1 til 0,85 prosent og heve bunnfradraget fra én million til 1,2 millioner kroner. Etter at Støre-regjeringen tok over, har satsen blitt økt til 1 prosent for formuer under 20 millioner og 1,1 prosent for de over. Samtidig ble bunnfradraget økt til 1,7 millioner kroner. Flere enn før slipper å betale formuesskatt, men de som må betale, får en litt større regning. Også utbytteskatten ble økt noe.

Økningen i eierbeskatningen er ikke stor og overgår ikke satsene fra da Erna Solberg tok over. Likevel har landets rikeste reagert med sjokk, vantro og utflytting. De henter fram de store ordene for å beskrive situasjonen. Professor emeritus i skatterett Ole Gjems-Onstad kaller i Dagens Næringsliv Norge et «skattefengsel» som «jager bort verdifulle borgere». I samme avis skriver investor Alexander Munch-Thore at utflyttede rikfolk først kommer tilbake «den dagen de opplever at Norge igjen har forutsigbar finans- og skattepolitikk». Aftenposten etterlyste på lederplass et skattesystem «som gjør at det lønner seg å bli her for å skape og dele, istedenfor å ryke og reise».

Det er all grunn til å ha litt is i magen i møte med ramaskrikene. Flukten til Sveits handler ikke om en hundset gjeng som må redde stumpene av familieformuen. Den handler om aktiv planlegging for å slippe skatt på store formuer. Ofte gjøres det ved at arvingene får overført såkalte B-aksjer, mens far sitter igjen i Norge med full daglig kontroll over drifta. Slik kan rike familier unnslippe både formuesskatt og en framtidig arveavgift, om den skulle komme. Målet til Sveits-utflytterne er å ikke skatte av formuene overhodet. Et skattesystem som lokker dem tilbake til Norge på de vilkårene, vil være dypt urettferdig og sementere ulikhet. I stedet for å komme utflytterne i møte må loven tette smutthullene som gjør det mulig å unndra formuer skatt. Vi lever i en tid med enorm konsentrasjon av rikdom. Omfordeling er skrikende nødvendig.

Leder