Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nødvendig

Høyre klarte ikke å fjerne formuesskatten i sine åtte år i regjering mellom 2013 og 2021. Årsaken var at Solberg-regjeringen ikke fant noen løsning som hindret at en del veldig rike mennesker da ville blitt nullskattytere. I stedet nøyde partiet seg med å redusere skattesatsen fra 1 til 0,85 prosent og heve bunnfradraget fra én million til 1,2 millioner kroner. Etter at Støre-regjeringen tok over, har satsen blitt økt til 1 prosent for formuer under 20 millioner og 1,1 prosent for de over. Samtidig ble bunnfradraget økt til 1,7 millioner kroner. Flere enn før slipper å betale formuesskatt, men de som må betale, får en litt større regning. Også utbytteskatten ble økt noe.