Spekulanter

Forrige uka la Statkraft fram tall for fjoråret, som viste at inntektene ble mer enn doblet fra rekordåret 2021. Det norske, statseide energiselskapet har de siste årene blitt Europas største produsent av fornybar energi, og fjorårets inntekter var svimlende 166 milliarder kroner. Den viktigste årsaken var selvfølgelig de skyhøye strømprisene i Europa, men også andre deler av drifta har gått godt. Dagens Næringsliv har finlest regnskapet, og i det avisa omtaler som en bitte liten note i en rapport på nesten 300 sider, står det at prestasjons-relaterte honorarer har økt. Til sammen skal det dreie seg om nesten 2,3 milliarder kroner, som utbetales til ansatte i divisjonen for markedsoperasjoner, også kalt tradere.

Hvor mange tradere Statkraft har, oppgir selskapet ikke, men Dagens Næringsliv mener det er snakk om litt over 100 mennesker, hovedsakelig i Tyskland og Norge. De selger ikke kraft, men vedder på framtidas kraftpris, slik at svingninger i prisen kan gi store gevinster – eller tap. I 2021 førte slik såkalt futures-spekulasjon til at både Fortum og Vattenfall måtte få penger fra sine statlige eiere for å tilfredsstille børsens krav til kapitaldekning. For Statkraft gikk det ikke så langt, selv om også det endte i minus i 2021. I fjor hadde selskapet mer flaks i sin vedding på kraftprisen, og enorme summer som kunne gått til norsk velferd eller utbygging av fornybar kraft, ender i lomma på børsspekulanter.

Den økte finansieringen av kraftbransjen har gått de fleste hus forbi. Det har vist seg at også stortingspolitikere har liten innsikt i hva selskapet vi eier i fellesskap, foretar seg på børs. Det er heller ikke alt vi får vite: Hvem som får rekordbonusene, og hvor store de egentlig er, vil ikke Statkraft si noe om. Det er rett og slett ikke holdbart. I går tordnet LOs Are Tomasgard mot milliardbonusene til krafttraderne i Statkraft i DN. Han stiller spørsmål ved om den manglende åpenheten handler om at bonusavtalene ikke tåler dagens lys. Det er et betimelig spørsmål. Vi må i det hele tatt få mer kunnskap om spekulasjonsvirksomheten til vårt statseide kraftselskap. Den skal ikke gjemmes bort i ørsmå regnskapsnoter.

Leder