Spekulanter

Forrige uka la Statkraft fram tall for fjoråret, som viste at inntektene ble mer enn doblet fra rekordåret 2021. Det norske, statseide energiselskapet har de siste årene blitt Europas største produsent av fornybar energi, og fjorårets inntekter var svimlende 166 milliarder kroner. Den viktigste årsaken var selvfølgelig de skyhøye strømprisene i Europa, men også andre deler av drifta har gått godt. Dagens Næringsliv har finlest regnskapet, og i det avisa omtaler som en bitte liten note i en rapport på nesten 300 sider, står det at prestasjons-relaterte honorarer har økt. Til sammen skal det dreie seg om nesten 2,3 milliarder kroner, som utbetales til ansatte i divisjonen for markedsoperasjoner, også kalt tradere.

Leder