Navs it-sprekk

Gjennom flere artikler i januar har Klassekampen skrevet om Navs mislykkede IT-prosjekt. Det såkalte Prosjekt 3 startet opp i 2018, og 872 millioner kroner ble satt av til prosjektet som skulle ha vært ferdig i 2020. Formålet var å modernisere og automatisere behandlingen av en rekke saker i Nav og med det føre til millioner av kroner i besparelser. I dag er fasiten at deler av prosjektet er forsinket med hele seks år, og alle pengene er brukt opp. Ikke nok med det, ventetida for klagesaker på sykepenger er nå på 52 uker, selv om kravet egentlig er 85 dager eller rundt tolv uker. Som vi skriver i dagens avis, anslo Navs egne prognoser i oktober at i stedet for at prosjektet gir Nav en nettogevinst, ser det ut til at det i stedet blir en kostnadssmell på 1,74 milliarder kroner.

Leder