Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Navs it-sprekk

Gjennom flere artikler i januar har Klassekampen skrevet om Navs mislykkede IT-prosjekt. Det såkalte Prosjekt 3 startet opp i 2018, og 872 millioner kroner ble satt av til prosjektet som skulle ha vært ferdig i 2020. Formålet var å modernisere og automatisere behandlingen av en rekke saker i Nav og med det føre til millioner av kroner i besparelser. I dag er fasiten at deler av prosjektet er forsinket med hele seks år, og alle pengene er brukt opp. Ikke nok med det, ventetida for klagesaker på sykepenger er nå på 52 uker, selv om kravet egentlig er 85 dager eller rundt tolv uker. Som vi skriver i dagens avis, anslo Navs egne prognoser i oktober at i stedet for at prosjektet gir Nav en nettogevinst, ser det ut til at det i stedet blir en kostnadssmell på 1,74 milliarder kroner.

«Dermed er spørsmålet hvem som må betale regningen for denne fadesen.»

For de som står i køen for å få klagesaken sin behandlet, kan den lange ventetida få direkte konsekvenser for livene deres. For to uker siden skrev vi om Cindy Berntsen som de siste sju månedene har stått uten sykepenger hun mener hun har krav på, mens hun venter på klagesvar. Nå ser hun seg nødt til å søke om full uføretrygd mot sin vilje, fordi hun ikke har råd til å vente på klagebehandlingen. Per oktober sto 3400 personer i kø. I dag har køen vokst til 4240 personer. 870 av dem har ventet i over ett år på svar. I oktober opplyste Nav om det var ansatt flere på sykepengeområdet og overført Nav-medarbeidere fra andre områder for å få ned klagekøen. Når de nye tallene viser at klagekøen bare vokser, er det tydelig at det ikke er kraftig nok lut.

Fordi det var meningen at prosjektet skulle gå med nettogevinst, har Navs driftsbudsjett for 2023 allerede blitt kutta med 19,5 millioner kroner uten at disse besparelsene finnes. I tillegg må Nav framover bruke av driftsmidlene for å komme i havn med prosjektet. Dermed er spørsmålet hvem som må betale regningen for denne fadesen. Her må både Nav og politisk ledelse sikre at det ikke blir folk som står i klagebehandlingskø eller andre Nav-brukere som må bære byrden av et feilslått IT-prosjekt.