Maktarrogant

  • Aftenpostens Harald Stanghelle skrev mandag en svært kritisk kommentar om maktforskyvingen mellom regjeringen og Stortinget som har skjedd under Erna Solbergs regjeringstid. «Stortinget som institusjon [er] nå på vikende front overfor regjeringen. På viktige områder svekkes de folkevalgte og deres kontrollører. Mens flertallet ikke vil se hvilken prinsipiell blindgate man er havnet i. Det kan nesten virke som om åtte regjeringsår har vekket til live restene av embetsmannsstatens styringsarroganse i Høyre», skriver den rutinerte politiske kommentatoren. Stanghelle viser konkret til at stortingspresidenten forrige uke trosset en tverrpolitisk enighet om å gi Sivilombudet et begrenset innsyn i regjeringsnotater, en sak også Klassekampen har omtalt.

Leder