Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Maktarrogant

  • Aftenpostens Harald Stanghelle skrev mandag en svært kritisk kommentar om maktforskyvingen mellom regjeringen og Stortinget som har skjedd under Erna Solbergs regjeringstid. «Stortinget som institusjon [er] nå på vikende front overfor regjeringen. På viktige områder svekkes de folkevalgte og deres kontrollører. Mens flertallet ikke vil se hvilken prinsipiell blindgate man er havnet i. Det kan nesten virke som om åtte regjeringsår har vekket til live restene av embetsmannsstatens styringsarroganse i Høyre», skriver den rutinerte politiske kommentatoren. Stanghelle viser konkret til at stortingspresidenten forrige uke trosset en tverrpolitisk enighet om å gi Sivilombudet et begrenset innsyn i regjeringsnotater, en sak også Klassekampen har omtalt.
  • En av Stortingets viktigste oppgaver er kontroll av regjeringen, men kontrollfunksjonen er svekket etter at stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) brukte sin dobbeltstemme til å stanse den nye innsynsretten. Hun snudde etter et møte med regjeringsmedlemmer i Høyres stortingsgruppe. Stanghelle trekker også fram andre eksempler på at regjeringen har befestet sin makt på bekostning av Stortinget: hemmeligholdet i Frode Berg-saken, mot EOS-utvalgets ønske, og hemmelighold av Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport til krigsområder, igjen mot riksrevisorens anbefaling om åpenhet. Dessuten trekker Stanghelle fram ansettelsen av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som ny fiskeridirektør, stikk i strid med konstitusjonell sedvane siden 1909.
  • Harald Stanghelle kunne listet opp flere saker. For eksempel hvordan regjeringen har latt være å sende kontroversielle smitteverntiltak på høring, eller i det minste luftet dem i Stortinget før endelig vedtak fattes. Det kunne sikret at vesentlige motforestillinger ble drøftet. Vårt demokrati har ventiler for at ulike synspunkter og interesser skal bli hørt. De danner også en motvekt til lobbyistene, som har andre kanaler inn til regjeringskontorene enn åpne høringer og offentlig debatt. En maktarrogant regjering forrykker denne balansen.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production