Du kan bla til neste sideBla med piltastene

LO-forbund i offentlig sektor vil ha mer enn frontfagene i vårens oppgjør:

Ønsker å ta igjen det tapte

KRAV: Elin Stene vasker og løser vaktmesteropp­gaver på Kjemi­blokka på NTNU i Trondheim. Etter flere år med dårlige oppgjør synes hun det nå er reinholdernes tur til å gå opp i lønn.

MER: I høst sakket offentlig ansatte akterut lønnsmessig. I vår vil flere ta igjen det tapte.

Hun og hennes kolleger sørger for reine gulv og sprit i dispenserne. Går det en lyspære, bytter de den. Elin Stene jobber som reinholder med vaktmesteroppgaver på NTNU på Gløshaugen i Trondheim. Etter et dårlig lønnsoppgjør i fjor håper Stene på et godt mellomoppgjør i år. Hun synes ikke det er riktig om hun reelt sett går ned i lønn:

– Vi har ligget bakpå en god stund. Kanskje det var en pandemi som skulle til for å gjøre oss mer synlige, sier hun.

I det utsatte lønnsoppgjøret høsten 2020 var det mye snakk om å være lojale til ramma på 1,7 prosents lønnsvekst fra frontfagene, det vil si konkurranseutsatt industri. Den lojaliteten viste offentlig sektor, og lønnsveksten i staten ble dermed 1,8 prosent, i kommunene 1,7 og i Spekter-området (inklusive sykehusene) mellom 1,8 og 1,9. I store deler av privat sektor ble lønnsveksten høyere, i industrien landet den på 2,2.

I mandagens Klassekampen varslet Unio at de derfor vil ha høyere tillegg enn de 2,7 prosentene LO, YS og NHO forhandlet fram i helga. En rekke LO-forbund i offentlig sektor tenker nå i samme baner.

Vil løfte lavtlønte

Elin Stene er organisert i LO-forbundet NTL, som har mange medlemmer i universitetssektoren og i statlig byråkrati. Hun beskriver hvordan for eksempel smitte blant reinholderne kan føre til at hele bygg på universitetet må stenge. Deres arbeid er viktig for å holde hjulene i gang.

Hun håper reinholderne i staten nå kan løftes, med et godt mellomoppgjør:

– Jeg forventer at lønna går opp etter å ha regnet inn prisveksten, så vi klarer å kjøpe mat, sier Stene, som har gått på jobb hver dag i pandemien.

– Vi er et lavlønnsyrke. Om vi hadde kommet med i et lavlønnstillegg, hadde det vært fint.

Kjersti Barsok, leder i NTL, mener det er mulig å få ut mer for offentlig ansatte nå, på grunn av forskjellene fra i høst.

– Vi støtter frontfagsmodellen, men den fungerer fordi det skal være rom til å utjevne de som henger etter. Det betyr at når det har blitt tatt ut mer enn forventa i privat sektor, må vi kunne hente det inn igjen over tid, sier hun.

Uklok forskjell

Anne Finborud er leder i Skolenes Landsforbund, som er LO-forbundet for lærere. Hun mener skeivheten fra i høst må rettes opp.

– Det er veldig uklokt etter koronaåret, som har rammet oss alle på forskjellig vis, at offentlig sektor ble liggende såpass langt under frontfaget som vi gjorde. Det bør vi rette opp, sier hun til Klassekampen.

LO er i gang med å diskutere kravene som skal stilles i kommunesektoren, staten og Spekter. Finborud sier SL vil presse på for at de kommuneansatte skal få økt kjøpekraft i vårens oppgjør. Det vil si en lønnsvekst i overkant av 2,8 prosent, som er forventa prisvekst.

– Det skal gjelde alle kommuneansatte. Du får ikke ut av meg at vi bare støtter lærere og sykepleiere. Vi mener det er rettmessig at hele kommunesektoren får høyere resultat enn frontfaget. Det vil skape mye uro om ulikheten fra i høst består i år, sier hun.

Rom for mer

Mimmi Kvisvik, leder av Fellesorganisasjonen (FO), som organiserer sosialarbeidere, sier Finboruds ønske er mulig å innfri.

– Vi har klausuler i avtalene i kommunene som sier det er rom for å gjøre det, og den vil vi selvsagt bruke, sier hun.

Hun sier kravene ikke er formulert ennå, men at FO minst forventer å sikre kjøpekrafta, altså minst 2,8 prosent.

– Det vil være 0,1 over frontfagene.

Handler om fordeling

Egil Andre Aas er leder av LO Stat, og sitter nå og finsliper kravene.

Han sier til Klassekampen at utgangspunktet minst må være 2,8 prosent, men at det er like viktig å sikre en god profil.

– Vi kan ikke ha det slik at de som er lavest lønte i staten, skal sakke akterut. Det er flere år der de har mistet kjøpekraft. Det kan vi ikke være med på i år, sier han.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production