På høy tid

I begynnelsen av juni vedtok Stortinget endringer i opplæringsloven som åpner for at lærere kan gripe inn fysisk for å avverge at personer eller eiendom blir skadet. Nå har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) foreslått å utvide bestemmelsen, slik at det også blir mulighet for å gripe inn fysisk mot elever som sjikanerer verbalt eller ødelegger undervisningen. Det er et fornuftig forslag. Den årlige Elevundersøkelsen viser en økning i antall elever som utsettes for mobbing og trakassering. Skadepotensialet ved slike krenkelser kan være like stort som ved fysisk vold.

Skolen har økende problemer med uro, konsentrasjon og utagerende elever. Lærere har i flere år klaget over manglende mulighet til å gripe inn overfor elever som ødelegger undervisningen eller trakasserer andre. «Det har skjedd at jeg har måttet ta med meg klassen ut fordi eleven har sittet igjen i klasserommet, og jeg ikke har mulighet til å fjerne vedkommende», sier lærer Espen Dalberg ved Bråtejordet skole i Lillestrøm til NRK. Kontaktlærer Carianne Sivertsen ved samme skole sier at det er på høy tid at forslaget kommer. Hun forteller at lærerne i mange år bare har stått der, nesten bundet på hender og føtter, uten å kunne røre dem. Og eleven, drillet i loven, sier bare: «Du kan ikke røre meg, du kan ikke røre meg».

Utdanningsforbundet stiller seg positive til forslaget, mens Elevorganisasjonen oppskriftsmessig går mot. Leder i utdanningskomiteen, Hege Bae Nyholt (R), sier til NRK at hun ukentlig får henvendelser om vold og uro i skolen og støtter derfor tiltak som styrker lærernes rettssikkerhet. SV avventer å ta stilling til det har vært på høring. Alle forstår at trakassering og vesentlig forstyrrelse av opplæringen, er uholdbart. Sindige lærere griper derfor allerede inn mot dette. Men i stedet for at dette skjer uhjemlet, vil det nå komme inn i loven, noe som også sikrer elevenes rettssikkerhet. Lærere gis mulighet til å gjenopprette ro i klasserommet, avslutte en truende situasjon og inndra mobiltelefoner som brukes til å filme i dusjen. Med større utfordringer i skolehverdagen må samfunnet slå ring om lærerens autoritet i klasserommet. Lovforslaget som nå er ute på høring og skal vedtas av Stortinget, gjør nettopp det, samtidig som rettssikkerheten for elevene ivaretas.

Leder