Usikker framtid

I går hadde de ansatte ved Oslo Nye Teater sin siste arbeidsdag før sommerferien. Den siste tida på jobb har vært preget av usikkerhet for de nesten 100 ansatte ved det nedleggingstruede teateret. Men før helga fikk de en etterlengtet beskjed: Byrådet i Oslo har satt av 30 millioner kroner i tilskudd til teateret i revidert budsjett, og redder dem dermed fra konkurs. Noe annet ville vært uansvarlig av kulturbyråd Anita Leirvik North (V) – Oslo Nye Teater hadde vært konkurs i løpet av sommeren uten krisetilskuddet. Men fortsatt er framtida til teateret usikker.

Kulturbyråden skal i neste uke legge fram en sak for bystyret om videre drift for teateret. Til Avisa Oslo vil ikke North utelukke at de faste tilskuddene Oslo Nye Teater mottar årlig vil reduseres. SVs Sunniva Holmås Eidsvoll sa at det ville være «absurd» hvis byrådet nå kutter i driftstilskuddet til teateret. Frykten er ikke irrasjonell: I mai ba North teateret om å utrede to alternativer for videre drift, og et av alternative var å legge ned alle scenene unntatt dukketeateret Trikkestallen. Det betyr at 78 av teaterets 90 årsverk ville blitt kuttet. Det dramatiske alternativet har siden blitt kraftig kritisert og blir neppe vedtatt. Men også SV har sin del av skylda for dagens krise: Teateret har i lengre tid ikke blitt kompensert for pris- og lønnsvekst. Fra 2010 til 2024 har nemlig økningen i lønn og husleie har vært på henholdsvis 48 og 59 prosent fra 2010 til 2024. Samtidig har driftstilskuddet bare økt med 13 prosent.

Det er med andre ord flere som har skyld i den økonomiske krisa ved teateret. Også ledelsen ved teateret. Teaterdirektør Jan Beckmann har medgitt at de burde budsjettert lavere i 2023 og at de hadde lavere egeninntjening enn de planla for. Nå er ledelsen nødt til å vise at de kan drive teateret på en økonomisk ansvarlig måte med alle scenene i behold. Samtidig må det sittende byrådet ta teaterets egne forslag om videre drift på alvor. Hvis ikke risikerer ikke bare en rekke sceneteknikere, publikumsverter, skuespillere og reinholdere å stå uten jobb, Oslo kan miste en viktig kulturinstitusjon som årlig besøkes av 150.000 personer.

Leder