Sørgelig skue

Politikere som bare er interessert i å skåre billige poenger, men ikke drøfte sakens kjerne, blir man fort trøtt av. Det bidrar til å forsimple og fordumme det politiske ordskiftet. Høyre-leder Erna Solberg er en mester i sjangeren. På NRKs Politisk kvarter tirsdag gikk hun lange omveier for å unnslå seg ansvaret for den hodeløse digitaliseringen av skolen, som har bidratt til svekket lese- og skriveferdigheter blant norske elever. I stedet for virkelig å drøfte utfordringene i norsk skole, øver hun seg på valgkampslagord om at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) «bygger ned skolen bit for bit», som hun sa i talen til Høyres sentralstyremøte mandag.

I skarp motsetning til Solbergs forskjønning av egen regjeringsperiode og svartmaling av dagens regjering, har den nye kunnskapsministeren forstått alvoret i situasjonen, ved å gå inn for mobilforbud i skolen og bevilge 300 millioner kroner til trykte lærebøker. Digitaliseringen har, som Morten Strøksnes viser i Dag og Tid, vært drevet fram av gruppetenkning og mangel på kunnskap, integritet og sunn fornuft. De fleste forventer at staten, når den drastisk skifter kurs for noe av det viktigste den har ansvaret for – undervisning av barna våre – vet hva den holder på med. At den går sakte fram, vurderer nøye, handler ut fra kunnskap og ikke lar seg styre av impulsivitet, motetenkning og økonomiske særinteresser. Men slik har det ikke vært. Premissleverandørene har i stedet operert som lobbyister for teknologibransjen.

I det hele tatt er det mye i politikken, som bare har «skjedd». Eller som Strøksnes skriver: «Først tok dei symjebassenga og lurte etterpå kvifor barna ikkje lenger kunne symje. Så fjerna dei disiplinen og konsekvensar av destruktiv oppførsel, og etterpå lurte dei på kvifor bøllene som før ‘berre’ saboterte undervisninga og plaga medelevane, no også begynte å banke opp læraren. Til slutt tok dei bøkene, blyantane og kladdepapiret, og lurte på kvorfor barna blei så dårlige til å lese og skrive.» Mange har vært med på galeien, men nettopp derfor er det en lettelse at Nordtun nå endrer kurs. Når Solberg ikke har annet å komme med enn et klippe, klippe om hvor fantastisk politikken var da Høyre styrte, er det bare et sørgelig skue.

Leder