1000 år siden Mostratinget

I disse dager feires 1000-årsjubileet for innføring av kristenretten i Norge på Moster i Sunnhordland. Bømlo får storfint besøk av kronprinsparet, statsministeren og stortingspresidenten, og rettshistoriker Jørn Øyrehagen Sunde skal holde foredrag i Moster gamle kyrkje. Fredag blir det konsert med Ingebjørg Bratland og Kork, som også deltar på festforestillingen lørdag.

Mostratinget var satt av Olav Haraldsson, seinere Olav den hellige, og hans engelske hirdbiskop Grimkjell i 1024. Olav dro ifølge sagaene i vikingferd allerede som 12-åring og herjet og kriget over store deler av Europa, før han endte som leiesoldat for europeiske konger og herskere, som alle hadde det til felles at de var kristne. Olav var blant annet i tjeneste hos hertugen av Normandie, Rikard I, som var etterkommer av vikinghøvdingen Rollo. I 1013 ble Olav Digre, som han ble kalt, døpt i Rouen av hertugens bror, erkebiskop Robert, før han ble konge i Norge to år seinere. Ifølge Sunde så Olav seg som en kristen konge i tradisjonen etter de romerske keiserne, slik Karl den store hadde vært. Han inngikk i en tradisjon av krigere som begynte som vikinger og endte som herskere som bekjente seg til den felleseuropeiske kristne ideologien.

Kristendommen var kjent i Norge før Olavs tid, men på Moster ble det slått fast at det var den eneste tillatte religionen. Det ble utviklet et system for bygging og vedlikehold av kirker og regler for dåp, faste og gravlegging. Nyfødte skulle ikke bæres ut for å dø og en træl skulle frigis hver sommer. Dette var regler utledet av «den overordna ideen om at alle menneske var skapt av Gud, og slik hadde same far, og dermed var i eit slektskapsforhold til kvarandre», som Sunde skriver. Med felles normer for ytre livsførsel ble folk i hele landet innlemmet i et større fellesskap, uavhengig av slektstilhørighet. Dette styrket også framveksten av en samlende kongsmakt som ytterligere skulle befeste seg i århundrene som fulgte. Mostratinget innledet en gjennomgripende endring av det norske samfunnet, i alt fra synet på trellehold til ekteskap og seksualliv. Vi er fremdeles en del av den tråden som ble påbegynt for 1000 år siden.

Leder