Godt politisk håndverk

Regjeringen øker støtta til Ukraina, styrker forsvaret, politiet, sykehusene og kommunene i revidert budsjett som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram i går. Selv om høyresida oppskriftsmessig mener budsjettet er for ekspansivt, slår de fleste økonomer fast at det ikke vil utsette eventuelle framtidige rentesenkninger. Ap og Sp har samtidig avsluttet to svært kompliserte saker som lenge har ligget på regjeringens bord, inntektssystemet for kommunene og framtidig tingrettsstruktur.

Det vil alltid stå strid om fordelingsprofilen mellom kommunene. Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) sa i går at regjeringen er «Oslo-fiendtlig», mens finansbyråd Hallstein Bjercke (V) hentet fram grums fra det identitetspolitiske bunnsjiktet når han slo fast at Oslo blir flådd av «bonderegjeringen». Å sikre at alle kommuner kan utføre de lovpålagte oppgavene, uavhengig av størrelse, innbyggertall og skattegrunnlag, er utfordrende for enhver regjering, uavhengig av politisk ståsted. Kommunalminister Erling Sandes (Sp) forslag balanserer de ulike hensynene på en fornuftig måte. Alle kommuner vil få skatteinntekter som tilsvarer 95 prosent av landsgjennomsnittet. Det betyr at noen ekstra millioner vil måtte gå fra skattesterke til skattesvake kommuner. Vinnerne er kommuner med svært få innbyggere, som Træna, Værøy og Røst, mens Asker og Bærum må avgi mer. Oslo mister også noe, mens Trondheim, Drammen og Tromsø får mer.

I går ble det også avklart at domstolsreformen, som kuttet antallet tingretter fra 60 til 23, blir stående, med fem unntak. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) foreslår å dele opp Møre og Romsdal tingrett, mens Hardanger tingrett gjenoppstår. Det skjer tilsvarende endringer i Telemark og Vestre Innlandet, mens sammenslåingen av Ringerike, Asker og Bærum brytes opp. I vante tonelag skrikes det opp om reversering, men bak justeringene ligger det gode og gjennomtenkte vurderinger. Hvis SV slutter seg til forslaget, vil vi kunne få ro om domstolsstrukturen for lang tid. Regjeringen bør denne gangen berømmes for godt utført politisk håndverk.

Leder