Amerikanske studentprotester mot Gaza-krigen har spredd seg til Norge. På Blindern krever studentene at Universitetet i Oslo starter boikott av israelske institusjoner.

Telter for boikott av Israel

AKTIVISTER: Etter inspirasjon fra demonstrasjonene ved amerikanske universiteter har norske studenter etablert teltleir på Blindern i protest mot Gaza-krigen.

Ved campus på Universitetet i Oslo (UiO) på Blindern skinner maisola. På plenen foran Villa Eika, som huser Studentparlamentet, står en klynge av telt prydet med palestinske flagg.

Kultur