Halvparten av Norges befolkning mener folk fra distriktene er underrepresentert i mediene. Lasse Audunson fra Bø mener mediekonsernene har skylda.

1 av 2 mener medier overser distriktene

I SKYGGEN: I en fersk undersøkelse mener 50 prosent av nordmenn at distriktene er for dårlig representert i mediene. Det er et inntrykk Lasse Audunson fra Bø i Telemark kan slutte seg til.

I årets Medieundersøkelse, gjennomført av Nordiske Mediedager, svarer 50 prosent av respondentene at folk fra distriktene er underrepresentert i det norske mediebildet.

Kultur