NTNU foreslår å kutte og stykke opp Det humanistisk fakultet. Filmprofessor Anne Gjelsvik frykter at et unikt fagmiljø vil forsvinne.

Advarer mot å splitte fagmiljø

OPPRØR: En rekke vitenskapelig ansatte ved Det humanistiske fakultet på NTNU reagerer kraftig på forslag om å kutte i antallet institutter ved fakultetet. Professor i filmvitenskap ved NTNU, Anne Gjelsvik, frykter et oppsplittet fagmiljø. Her er hun i blackboxen til drama- og teaterseksjonen ved instituttet.

Antallet institutter ved NTNUs humanistiske fakultet kan gå fra sju til fem. Det kommer fram i en rapport som nylig ble lagt fram av en arbeidsgruppe ledet av Terje Lohndal, prodekan ved Det humanistiske fakultet (HF).

Kultur