300 år etter sin fødsel fortsetter Immanuel Kant å prege kunsthistorien. Men kanskje så han aldri et kunstverk.

Filosofen som ikke brydde seg om kunst

Kant i kant: Kant. Illustrasjon: Henrik Haanes

Folk klager over den modernistiske kunstens hegemoni, men de klarer ikke å redegjøre for hvorfor problemet har oppstått.

Kunst