Amerikanske tilstander

«Det er de som glir rundt på parketten med de nypussede skoene som har fått de høyeste lønnsøkningene.» Det sier tillitsvalgt i Equinor Bjørn Asle Teige til Dagens Næringsliv. Han var blant dem som applauderte da regjeringen i Eierskapsmeldingen gikk inn for å bremse veksten i topplederlønninger i selskaper staten er eier i. Blant annet begrenset regjeringen hvor mye av lønna som kunne være bonus. Regjeringen ba også selskapene se lønnsutviklingen for ansatte og ledere i sammenheng, og krevde at selskaper måtte komme med en særlig begrunnelse dersom ledere fikk høyere lønnsutvikling enn ansatte. I begynnelsen av april kom fasiten, og den viste at flere statlige selskaper i stedet for å føye seg har omgått Eierskapsmeldingen. I Equinor har styret tilpasset seg kravet om moderasjon i bonus med å gi topplederen høyere fastlønn. Den totale utbetalingen til Anders Opedal endte derfor på 20,7 millioner kroner. Totalen har altså gått opp år for år, selv om bonusmulighetene er skjerpet inn.

Equinor-tillitsvalgt Teie mener hele systemet er i ferd med på bli amerikanisert. I USA har sjefslønningene løpt fra lønna til de ansatte. I 2021 tjente sjefene i de 350 største amerikanske selskapene 399 ganger så mye som en vanlig arbeidstaker. Det er en vekst på 1460 prosent siden 1978. I kriseåret 2008 gjorde kurven en liten dupp nedover, før toppsjefenes lønninger igjen steg til himmels. Ifølge The New York Times har amerikanske toppledere også den fordelen av at bonusutbetalingene kommer nesten uavhengig av hvordan det går med selskapet. Flygiganten Boeing la for eksempel bak seg et historisk dårlig år i 2020. To flystyrter årene før satte fly­typen 737 på bakken store deler av 2020, samtidig som koronapandemien slo hardt inn i flybransjen. 30.000 ansatte mistet jobben, og selskapet tapte 12 milliarder dollar. Likevel fikk Boeings nye sjef hele 21,1 millioner dollar i bonus det året.

Hva vil så næringsminister Jan Christian Vestre gjøre med selskapenes lønnstilpasninger? Til nå har han sagt han avventer en fullstendig oversikt. Så bør han handle. Det kan ikke gå upåaktet hen at statlig eide selskaper omgår eierens klare forventninger.

Leder