Barnetrygda øker igjen

Budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene Ap og Sp har etter hvert funnet sin form, som begge parter synes å være fornøyd med. SV får sette sitt preg på budsjettets sosiale profil og presse på klimasatsingene, mens regjeringen bestemmer resten. Spesielt betydningsfullt i år er forslaget om å øke barnetrygda for barn over seks år. Ap har de siste tiårene svekket barnetrygda, men takket være KrF og SV er denne sentrale universelle velferdsordningen nå styrket. Det er viktig både for å redusere forskjellene og få opp fødselstallene.

Leder