Barnetrygda øker igjen

Budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene Ap og Sp har etter hvert funnet sin form, som begge parter synes å være fornøyd med. SV får sette sitt preg på budsjettets sosiale profil og presse på klimasatsingene, mens regjeringen bestemmer resten. Spesielt betydningsfullt i år er forslaget om å øke barnetrygda for barn over seks år. Ap har de siste tiårene svekket barnetrygda, men takket være KrF og SV er denne sentrale universelle velferdsordningen nå styrket. Det er viktig både for å redusere forskjellene og få opp fødselstallene.

SV har også bidratt til en betydelig økning av utlånsrammene til grønne industrisatsinger på fem milliarder kroner. Sammen med en støtteordning for å få ned klimagasser fra punktutslipp er det med på å gi budsjettet en grønnere profil. Samtidig er det klart at regjeringspartiene også har lagt klare rammer for hva det er mulig å få gjennom. I tidligere runder har SV satt en stopp for oljeleting i nye områder, men denne gangen er det ingen endringer av oljepolitikken å spore. Før forhandlingene startet, stilte SV også krav om betydelige endringer i skattepolitikken, som økt grunnrenteskatt på havbruk, skjerpede oljeskatter og økning i formuesskatten på 13 milliarder kroner. Ikke noe av dette finnes det spor av i det endelige budsjettet. I stedet er det en viss lemping av skatte- og avgiftsnivået for næringslivet.

På velferdsområdet har derimot SVs forhandlere oppnådd svært mye. Ved siden av økt barnetrygd blir det nå gratis halvdagsplass på SFO for tredjeklassinger. Det blir økte ytelser for uføre og for folk som går på arbeidsavklaringspenger. Studiestøtta for studenter øker med ti prosent, og Husbanken får økt låneramme på fem milliarder kroner. SV har også sørget for mer penger til organisasjoner som jobber for kjernefysisk nedrusting, som Nei til atomvåpen og Leger mot atomvåpen/Ican, og Raftostiftelsen. SV kan så langt puste lettet ut etter langvarige budsjettforhandlinger, men Ap/Sp-regjeringen står like maktesløse og rådville overfor det største problemet den baler med og som gjør at tilliten i befolkningen og industrien er på bristepunktet i det vi går inn de kaldeste vintermånedene: de økende strømprisene.

Leder