Brottsjø for norske aviser

Pressestøtten har gjort at Norge har et bredt mangfold av redaktørstyrte medier. Mangfoldet har vært sett som en grunnpilar i vårt demokrati og en forutsetning for at den offentlige samtalen er brei og inkluderende. I festtaler hyller politikere vårt vell av lokale publikasjoner og de mange avisene med tyngdepunkt i ulike politiske miljøer. Så ulike aviser som Dagen, Nationen, Vårt Land og Dagsavisen har kunnet forme både det offentlige ordskiftet og generasjoner av journalister, på grunn av pressestøtten. Slik var det da ordningen ble innført i 1969, og slik er det i dag. Også Klassekampens formidable vekst de siste årene hadde vært umulig uten pressestøtten.

Nå er det brottsjø for mange norske aviser. Prisveksten i bransjen ligger skyhøyt over veksten i konsumpris. Spørsmålet framover er hvordan vi skal opprettholde journalistisk kvalitet og selvtillit i en verden hvor teknologigiganter stjeler all oppmerksomhet, og endatil slipper unna både skatt og reguleringer. Tidspunktet for å ta disse problemstillingene på alvor, er nå. Derfor er det underlig at endringer i pressestøtta som treffer eksisterende aviser, skjer akkurat nå. Tradisjonstunge aviser sliter. De mister dessuten presse­støtte når en fastsatt pott skal fordeles på flere, eller når enkelte plutselig får betydelig mye mer. Morgenbladet fikk for eksempel doblet sin støtte i år, uten å endre produktet nevneverdig.

Klassekampen har i mange år vokst og fått en mer solid økonomi. Pengene bruker vi på å bygge ut våre journalistiske områder, med brei dekning av nyheter, debatt og kultur. Slik presse­støtten har vært utformet, har vekst vært et gode. Den tid er over. For det første har vi nådd et nytt tak for presse­støtte på 40 millioner. I tillegg har regjeringen bestemt at også de 40 millionene gradvis vil bli kuttet, etter hvert som vårt driftsbudsjett vokser. Den tror høyere driftsbudsjetter tilsier sunn økonomi, og at avisene det gjelder vil klarer seg selv. Men budsjettene våre vokser også av at utgiftene øker. Selv uten vekst ligger Klassekampen an til å få store kutt innen få år. Pressestøtta er ikke mindre viktig i dag enn da den ble opprettet. Politikere som bryr seg om mediemangfold må kjenne sin besøkelsestid.

Leder