Regjeringen åpner for flere universiteter i Norge. Statsviter Tore Wig er redd det vil gå ut over bevilgningene til sektoren.

– Akademia vannes ut helt

Kvalitetsfall: De nye universitetene vil ikke få samme status innad i sektoren som de gamle, advarer professor i statsvitenskap Tore Wig, her fotografert under pandemien. Foto: Christopher Olssøn

– Jeg er redd for at akademia vannes ut, og at alle på sikt taper, sier statsviter Tore Wig.

Kultur