Slaktere, tekstere og leger er allerede blitt fratatt arbeidsoppgaver. Hvor mye av jobben vår tør vi å gi til robotene?

Det dype kuttet

Robotslakter: Den blå roboten Aira har overtatt den tyngste jobben i slaktehallen på Nortura i Tønsberg. Nå er det den som skjærer opp grisenes buk.

Skoposene våre blir glatte av blod. Det hviner høyt fra sagblader som treffer bein, og en emmen, varm kjøttlukt henger over rommet.

Dokument