Berget som fødte en mus

Regjeringen nedsatte i februar i år et ekspertutvalg som skulle se på hva som kunne gjøres med strømprisene. I forrige uke kom rapporten. Det ble historien om berget som fødte en mus. Senterpartiets folk var særdeles aktive i å få utvalget på plass, og parlamentarisk leder Marit Arnstad gikk høyt ut og sa at hun ikke var redd for å bygge opp forventningene. De var så store både i Ap og Sp at det måtte komme systemendringer allerede før vinteren – altså nå.

Leder