Trumfkort

Det utføres hyppige målinger over hvem som vil bli USAs neste president hvis valget sto mellom Joe Biden og Donald Trump. De fleste indikerer en seier for Biden, men det er jevnt, og flere målinger gir også det motsatte resultatet. I et valg mellom Biden og Ron DeSantis er den sittende presidenten en klarere favoritt, selv om noen målinger også her gir seieren til den republikanske kandidaten. En undersøkelse gjort av Democracy Corps, et politisk konsulentbyrå som støtter Demokratene, viser at Bidens støtte til vanlige, arbeidende amerikanere er hans sterkeste kort.

Velgernes viktigste bekymringer er inflasjonen og levekostnadene, fulgt av grensekontroll og immigrasjon. Demokratiske velgere er bekymret for Russland, angrepet på Kongressen og Trumps autokratiske lederstil, mens republikanerne er bekymret for Kina og Second Amendment (retten til å bære våpen). De har også større mistillit til styresmaktene. Demokratene er positive til klimatiltak, kvinners rettigheter, reduksjon av helsekostnader og en regjering som arbeider for «working people». Republikanere er på sin side positive til grensekontroll, en sterk økonomi og at foreldre skal bestemme over barns oppvekst. De er også bekymret over økte levekostnader. Velgere som er urolige for levekårene, har likevel større tillit til Demokratene enn Trump.

V algundersøkelser i USA deler inn folk etter etnisk tilhørighet, og denne målingen bekrefter at Biden står sterkt blant svarte, selv om Trump har støtte fra 20 prosent. Trump gjør det godt blant «hispanics», folk med bakgrunn fra Latin-Amerika. Her har Biden bare en oppslutning på 9 prosent. Han sliter også blant hvite ugifte kvinner, der han får beskjedne 23 prosent. Demokratene gjør det imidlertid svært godt blant hvite kvinner med høyere utdannelse. Bidens sterkeste trumfkort er støtte til «working people» og å styre staten til beste for «the public interest». Spaltisten Rana Foroohar i Financial Times skriver at demokratiske kandidater i liten grad snakker om økonomi, lønn, arbeidere og arbeidsplasser, noe hun mener er forunderlig ettersom 68 prosent av velgerne støtter Joe Bidens kjernebudskap om å løfte vanlige amerikanere. Demokratene har derfor sterke kort på hånda – nå handler det bare om å spille dem rett.

Leder