Historie om nyrikdom

Etter at eiendomsmilliardær Gustaf Aspelin forrige uke meldte flytting til Sveits, er tallet på utflyttede nordmenn de siste årene kommet opp i 65. Ifølge Dagens Næringsliv har de rike skatteflyktningene tatt med seg likningsformuer på til sammen 47 milliarder kroner. De reelle formuene ligger langt høyere. Som sine formuende forgjengere valgte også Aspelin å bosette seg i en av kantonene med svært lav skatt. Likheten stopper ikke der. Som svært mange av Sveits-utflytterne stammer Aspelins formue fra eiendom. Han er arving til eiendomskonsernet Aspelin Ramm Gruppen. Andre rike eiendomsmilliardærer med adresse i Sveits er Ninja Tollefsen, datter av Ivar Tollefsen, og Dag Stian Stiansen. Til sammen hadde de to likningsformuer på over fire milliarder kroner.

Oversikten over rike utflyttere forteller en historie om hvilke bransjer det har vært mulig å tjene seg søkkrik på de siste årene. Oppdrett og dagligvare er inne på lista, sammen med helsekost og et knippe mennesker med tittel investor. Aller flest er det likevel som har skapt seg en formue innen eiendom. Med nesten ikke-eksisterende renter og det som fram til nå har sett ut som evig stigende boligpriser, har det vært mulig å tjene gode penger på kjøp og salg av næringseiendom og boliger. Eiendom er også et område hvor det er lite regulering og skattlegging, så mulighetene har vært mange for store aktører bankene ikke sier nei til.

Noen nyrike utflyttere skiller seg ut ved at de har tjent enormt på å drive det som i teorien aldri skulle bli en lukrativ business: barnehager. Hans Jacob Sundby bygde opp Læringsverkstedet sammen med kona Randi Lauvland Sundby. Det har de tjent milliarder på, blant annet ved å selge ut barnehageeiendommene. Det samme smutthullet for inntjening på barnehagedrift har selskapet Trygge Barnehager benyttet. I 2021 solgte selskapet barnehagebygg for 4,58 milliarder kroner. I dag bor arvingen i Sveits. Det er blant annet dette valget neste uke handler om: om vi skal åpne for at flere skal bli steinrike på offentlig velferd og så unndra seg beskatning i Sveits, eller om vi skal sørge for at kommunale kroner går dit de er tenkt.

Leder