Funkisperle forvitrer

Rolf Stenersen (1899–1978) elsket biler, men han var ikke spesielt flink til å kjøre dem. Aller dårligst var han til å rygge. Da Arne Korsmo skulle tegne en villa for den framgangsrike forretningsmannen og kunstsamleren i Tuengen allé i Oslo, valgte han derfor å innrette garasjen etter bilens svingdiameter, slik at Stenersen kunne kjøre rett inn og rett ut uten å måtte sette doningen i revers. I dag forbinder vi «funksjonalisme» først og fremst med noen estetiske særtrekk – rette linjer, lite detaljering, mye glass og betong – men sannelig handlet denne stilretningen også om funksjonalitet i den mest praktisk-prosaiske forstand.

Leder