Naturens herjinger

Bildene fra et jordskred i et boligfelt i Bagn i Valdres er hjerteskjærende. Vann og leirmasser flommer nedover og raserer alt som kommer i naturkreftenes vei. Ekstremværet Hans har rammet Sør-Norge med brutal kraft. Begnavassdraget hadde i går den største vannføringen som er registrert siden målingene startet i 1940. Vannet har trengt inn i kraftverket på Braskereidfoss i Våler og faren for at demningen brister, var i går overhengende. Flere veier er stengt og tusenvis av mennesker er evakuert fra sine hjem. I går var alle hovedferdselsårer mellom Oslo og Trondheim avskåret og Bergensbanen stengt mellom Finse og Hønefoss. For å sikre evakueringen av flomrammede med helikopter ble det innført restriksjoner for luftrommet over Hallingdal. Det er omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskade på bebyggelse og infrastruktur i de utsatte områdene, og skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene. Nå presses vannmassene nedover i vassdragene, og flommen vil fortsette å øke, spesielt i Drammensvassdraget og nedre deler av Glomma.

Leder