Det mangler ikke på skrekkscenarioer for hva Chat GPT, «deep fakes» og andre KI-produkter kan brukes til.

Den manipulerte offent­lig­heten

Falsk: Donald Trump løper fra politiet i New York. Dette bildet, og flere liknende, lagde den nederlandske journalisten Eliot ­Higgings med et generativt kunstig intelligens program kalt Midjourney. Midjourney genererer bilder fra naturlige språkbeskrivelser. Selv om Higgings markerte de som «falske bilder» da han la de ut på Twitter, ble de spredd for alle vinder – og uten kontekst. Eliot Higgins, Twitter

Termometeret viser 30 grader celsius. Det er varmt, og det er klamt. På siste dag føre ferien, ser ikke elevene på plassen utenfor Lillestrøm videregående skole ut til å la seg påvirke av været. Skuldrene er lave, og smilene er breie.

Dokument