Mafiaoppgjør

Midt i kaoset som utspilte seg i Russland lørdag, var det også noe høyst gjenkjennelig: Wagner-sjef Jevgenij Prigozjins «rettferdighetsmarsj» mot Moskva var på mange måter en absurd gjentakelse av Vladimir Putins dumdristige felttog mot Kyiv for 16 måneder siden. Begge artet seg som lange, sårbare kolonner av stridsvogner og militære lastebiler langs motorveier utenfor en hovedstad. Ingen av dem nådde fram til målet sitt. Putins tilsynelatende milde reaksjon mot Prigozjin – fritt leide til Belarus og amnesti for soldatene hans – kan tenkes som en speiling av den nådehandlingen han selv i hemmelighet drømmer om fra Vesten. Om Prigozijin virkelig slipper unna dette med livet i behold, eller om han snart flakser ut av et vindu i Minsk, gjenstår selvsagt å se.

Leder