Norske seterbruk legges ned i en rasende fart. Men noen jobber hardt for å holde kulturen i live.

Å, vet jeg en seter?

Budørenes rike: Erik Fleischer og Roy Leirvik kunne ikke tenke seg å tilbringe sommeren noe annet sted enn setra. For fem år siden giftet de seg på tunet her.

Koooooosera! Ja, kom da!

Dokument