Leselysten som forsvant

Neste uke går fristen ut for å komme med innspill til regjeringens nye leselyststrategi. Regjeringen mener at det «å utvikle leseglede og å være positivt innstilt til å lese er viktig» og ber organisasjoner for blant andre bibliotekarer, lærere og kommuner om innspill. «Hva mener du/dere er de tre største utfordringene knyttet til lesing og leselyst?» spør regjeringen. Et svar kom tidligere denne uka, da resultatene fra den internasjonale undersøkelsen Pirls ble sluppet. Pirls kartlegger tiåringers leseinnsats og leseferdigheter, og det går nedover med begge deler. Det er en markant nedgang i norske tiåringers leseprestasjoner. De oppgir også lavest leseglede av samtlige land i undersøkelsen. Bare 13 prosent av norske tiåringer liker godt å lese, mens det internasjonale snittet er 42 prosent. Et annet funn i Pirls: Det er markant økning i bruk av digitale enheter i skolen.

På under ti år har det skjedd en omfattende digitalisering av norske klasserom, og nesten alle elever har i dag nettbrett eller pc. Likevel er det som om det ikke går inn hos norske myndigheter at disse tingene henger sammen. Arbeidet med leselyst og digitalisering pågår samtidig, som om de ikke var konkurrerende og påvirker hverandre. At to regjeringsinitiativer så dagens lys samme dag i slutten av april, attpåtil i samme pressemelding, illustrerer forvirringen. Da nedsatte regjeringen et utvalg som skal se på skjermbruk, samtidig som en ny strategi for digitalisering av barnehager og skoler ble sluppet. Den skal «styrke den digitale grunnmuren».

Det kan se ut som den ene armen ikke vet hva den andre gjør. Vi kan ikke både ha leseglede og tilgang til skjerm døgnet rundt. Til slutt er det bare strategien igjen av leselysten hos den oppvoksende slekt. Norske barn har rik tilgang på alderstilpassede bøker, deltar på biblioteksturer og i lesekonkurranser. Det står ikke på noe. Hvis regjeringen mener det den sier når den sier at lesing er viktig, må den derfor gjøre noe med skjermbruken. Likevel snakker myndighetene nesten utelukkende positivt om digitalisering av skolen. Pirls-undersøkelsen viser at vi ikke kan få begge deler.

Leder