17. mai er for alle!

I år ble Abid Raja kåret til Norges mest populære politiker i en ­spørreundersøkelse i Aftenposten. 40 år tidligere gikk den åtteårige Raja i en av landets første tospråklige klasser på Sagene i Oslo. Samme år ble 17. mai-feiringen på skolen avlyst på grunn av trusler. Det var nynazister fra Nasjonalt folkeparti som truet med å bombe skolen og barnetoget. «Alle som ikke er av GERMANSK RASE blir utryddet», var blant meldingene skolen fikk. Da det ble offentlig kjent at feiringen var avlyst, kom blant andre Gro Harlem Brundtland på banen og ville gå sammen med elevene i toget. Da Sagene skole gikk gjennom hovedstadens gater, mottok elevene applaus gjennom hele byen. Det året ble «17. mai for alle» arrangert for første gang, som en feiring av Norges nye mangfold og en protest mot rasisme.

I de mer enn 200 årene som har gått siden Eidsvoll-mennene underskrev landets første grunnlov, har 17. mai blitt markert på mange vis. Blant de tidligste var en studentprotest i hovedstaden 1829, hvor Henrik Wergeland ble slått i ryggen med en sabel. Det første borgertoget gikk i 1844, men bare menn med eiendom og dermed stemmerett fikk delta. På 1890-tallet gikk det tre tog gjennom Oslo: borgertoget, arbeidertoget og Venstre-toget med den i dag ikke lenger så gangbare fanen «Norge for Nordmænderne» (den gang sto det om selvstendighet fra svenskene, ikke om den germanske rase). I arbeidertogene var kampen for allmenn stemmerett den store saken; parolene for åtte timers arbeidsdag ble flyttet til 1. mai da den ble innstiftet som internasjonal kampdag i 1889. Rundt år 1900 gikk kvinneforeninger i egne kvinnetog for sin rett til å få stemme ved valg.

I dag preges 17. mai først og fremst av fest og feiring. Det betyr ikke at nasjonaldagen i dag er upolitisk. Det at alle i landet tar del i feiringen, uavhengig av fødested og hudfarge, er en politisk seier. Våre nasjonale symboler står sterkt, og de er allemannseie. Det skal vi være stolte av og verne om. Det er det vi alle gjør når vi står opp tidlig og sammen med hverandre lager 17. mai år etter år. Gratulerer med dagen!

Leder