Betimelig

Avtroppende styreleder i Telenor, Gunn Wærsted, retter i et avskjedsintervju med Dagens Næringsliv hard kritikk mot regjeringens eierstyring. Det er særlig begrensningene på lederlønn og bonus hun reagerer på, og hun reagerer sterkt. Ifølge avisa vil Wærsted aldri mer ta styreverv i en statlig bedrift. Endringene hun viser til, kom i fjorårets eierskapsmelding. Næringsminister Jan Christian Vestre ønsket å bremse godtgjørelsene til toppledere i statlige selskaper. For selskaper i statens eierkategori 1, som Equinor, DNB, Hydro, Yara og Telenor, halverte regjeringen maksimal bonus fra 50 til 25 prosent av fastlønn. Dessuten innførte den et nytt prinsipp for offentlige lederlønninger: Ingen toppledere skal ha større lønnsutvikling, i kroner og øre, enn de ansatte. Lønnsøkninger utover dette må begrunnes overfor generalforsamlingen.

Dette er urimelig innblanding, mener Wærsted. Hun hevder regjeringen med dette «reduserer kjøpekraften til dem som har høyere lønn enn snittet». Det var da også meningen og dessuten nødvendig. Topplederlønningene har skutt i været de seinere årene. En kartlegging Dagens Næringsliv har gjort viser at lederlønningene i noen av landets største statseide bedrifter har økt nesten dobbelt så mye som lønningene i befolkningen generelt mellom 2011 og 2021. Bonusutbetalinger som i teorien skal belønne ekstraordinære resultater, har hos Telenor blitt utbetalt hvert år, uavhengig av opp- og nedturer. Selv da Telenor tapte 25 milliarder kroner på å gå inn i India i 2009, økte lønna til tidligere toppsjef Jon Fredrik Baksaas. Dagens Telenor-sjef Sigve Brekke tjente svimlende 16,3 millioner kroner i fjor.

Styrer i statlige selskaper har fått beskjed av skiftende regjeringer om at lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Likevel har de aldri holdt igjen, og lønninger og bonuser har skutt i været. Vestres grep ser ut til å være de første som får styrene til å måtte endre praksis. Kanskje vil enkelte internasjonale toppnavn falle fra og åpenbart også noen styreproffer. Det bør likevel være mulig å finne en god ny toppleder til Telenor innenfor dagens lønnsbetingelser. Innblandingen fra hovedaksjonæren er ikke urimelig, men betimelig.

Leder