Skrot hele ordningen

I 1990 fremmet to SV-representantene Erik Solheim og Lisbeth Holand et forslag om å endre ordningen for etterlønn for regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter. Siden 1966 hadde disse fått tre måneders etterlønn automatisk, og SV-duoen ønsket å endre det slik at denne typen lønn bare ble gitt dersom politikerne ikke gitt tilbake til Stortinget eller fant lønnet arbeid. Det tok flere år å få på plass avkorting for annen inntekt i reglene, men det kan se ut til at praksis for ganske mange likevel har vært å ta imot etterlønn uavhengig av andre inntekter. I går la Riksrevisjonen fram en knusende rapport, som viser at hver tredje representant på etterlønn har unnlatt å informere om andre inntekter. Stortingsadministrasjonen har heller ikke kontrollert representantene godt nok.

For sju folkevalgte dreier det seg om over 100.000 kroner. Hele 61 av representantene i Riksrevisjonens undersøkelse har ikke informert om alle inntekter eller relevante forhold. I flere av sakene dreier det seg om styrehonorar, leieinntekter og næringsinntekt. Summene blir store fordi etterlønna er en svært raust ordning. Den er på 100 prosent av stortingslønna i tre måneder, med mulighet for forlengelse til ett år, da med 66 prosent av stortingslønna. I dag er den på 1.064.318 kroner i året. I motsetning til ytelsene alle andre får, begrenses ikke etterlønna til seks ganger grunnbeløpet. Maksbeløpet stortingspolitikerne mener er godt nok for andre, gjelder ikke for dem selv.

Nettopp her ligger etterlønnas problem. Ordningen er særdeles raus, noe som fordrer at mottakerne er pinlig nøyaktige når de bruker den. Riksrevisjonens rapport viser at svært mange ikke har vært det, noe som setter ordningen i et enda dårligere lys. Det strider i alle tilfelle mot folks rettferdighetssans at politikere har ordninger som er langt bedre enn alle andre. Det eneste fornuftige er å avskaffe dagens etterlønn. Etter endt tid på Tinget har representanter uten en jobb å gå til uansett rett på dagpenger fra Nav. Den får representantene på vilkår de anser er gode nok for nordmenn flest.

Leder