Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Skrot hele ordningen

I 1990 fremmet to SV-representantene Erik Solheim og Lisbeth Holand et forslag om å endre ordningen for etterlønn for regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter. Siden 1966 hadde disse fått tre måneders etterlønn automatisk, og SV-duoen ønsket å endre det slik at denne typen lønn bare ble gitt dersom politikerne ikke gitt tilbake til Stortinget eller fant lønnet arbeid. Det tok flere år å få på plass avkorting for annen inntekt i reglene, men det kan se ut til at praksis for ganske mange likevel har vært å ta imot etterlønn uavhengig av andre inntekter. I går la Riksrevisjonen fram en knusende rapport, som viser at hver tredje representant på etterlønn har unnlatt å informere om andre inntekter. Stortingsadministrasjonen har heller ikke kontrollert representantene godt nok.