Uavhengighet

Den franske presidenten Emmanuel Macron tilbrakte deler av påska i Kina, hvor han over mange timer samtalte med landets leder Xi Jinping. På flyet hjem ble han intervjuet om formålet med reisen og sine visjoner for Frankrike og Europa i en verden hvor maktforholdene forflytter seg. Macron har over tid markert seg som en selvstendig stemme i geopolitiske spørsmål. Mest kjent er hans karakteristikk av Nato-alliansen som «hjernedød» i 2019. Da hadde USA trukket ut sine styrket av Nord-Syria uten å konferere med øvrige Nato-land i forkant. Macron stilte den gang spørsmål ved om USA egentlig ville stille opp for andre Nato-land i en eventuell artikkel 5-situasjon, eller om landet ville sette egne interesser først. Ifølge den franske presidenten burde Europa begynne å se seg selv som en geopolitisk stormakt med egne interesser. Under opptakten til Ukraina-krigen forsøkte Macron også å få i stand avtaler som avverget krigen, på europeiske premisser, men kom til kort.

I intervjuet etter Kina-besøket går Emmanuel Macron lenger enn tidligere i å artikulere en visjon for et autonomt Europa, som kan bli «en tredje supermakt». Et slikt Europa skal ikke følge USA i et og alt som lydige undersåtter, mener presidenten. Særlig har Macron møtt motstand i Vesten for å uttrykke at dragkampen om Taiwan ikke er «vår konflikt». Ifølge ham står Europa framover i fare for «å bli fanget i en krise som ikke er vår, som hindrer kontinentet i å bygge sin egen strategiske autonomi». Han understreket at også en kinesisk overreaksjon overfor Taiwan ikke er i Europas interesse, men uttalelsene har likevel blitt møtt med fordømmelse i USA og jubel i Kina. Ifølge nettpublikasjonen Politico har det kinesiske kommunistpartiet allerede begynt å referere til Macrons uttalelser i kommunikasjon med europeiske land.

Macron har likevel helt rett i at det i mange situasjoner ikke vil være i europeiske lands interesser å knytte seg for tett til USAs utenrikspolitiske agenda. Krigene i Afghanistan, Irak og Libya er gode eksempler. Den politiske utviklingen i USA kan dessuten gjøre det nødvendig å bli mer uavhengig av amerikanske sikkerhetsgarantier. Det gjelder både for hvert enkelt europeisk land og for kontinentet som sådan.

Leder