EU-forvirring

I en merkelig lederartikkel tirsdag påstår Aftenposten at Senterparti-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum egentlig er blitt EU-tilhenger. Størstedelen av artikkelen handler om at Erna Solberg har sagt at «Norges plass i Europa er ved bordet», noe avisa slutter seg til med et hjertefølt «Det har hun helt rett i». Omdreiningen kommer når Aftenposten slår fast at Senterpartiet i praksis har blitt for EU og EØS fordi partiet støtter at Norge skal være tilknyttet et nytt EU-direktorat for samordning i akutte helsesituasjoner. Avisa mener også at fordi Vedum sier Norge må ha en alternativ avtale på plass før EØS-avtalen sies opp, har Sp i praksis fredet EØS.

«Dessuten har Vedum vært i Brussel for å be om hjelp», fortsetter lederartikkelen og viser til at han har vært i Belgias hovedstad for å samkjøre svaret på USAs nye lovgiving som favoriserer amerikansk næringsliv. «Hva viser dette? Jo, at også Vedum i praksis innser at Norge trenger et tett og godt forhold til EU. Han jobber til og med for at det skal bli tettere og enda bedre. Drømmen om å si opp EØS er bare noe han lufter for å appellere til de mest Europa-skeptiske blant velgerne sine», konkluderer Aftenposten.

Det syns å ha gått avisa hus forbi at de fleste som er motstandere av norsk EU-medlemskap, ikke er mot samarbeid med EU. Det bør være tett og godt. Motstanden mot medlemskap handler om at «beslutninger skal fattes av folkevalgte som kan kastes eller gjenvelges av velgerne ved valg», for å sitere Senterpartiets program. Det handler om demokratisk kontroll over arbeidspolitikk, handelspolitikk og landbrukspolitikk, om sentralisering av makt og et økonomisk system tuftet på markedsliberalisme. Alle EØS-kritiske partier ønsker dessuten å erstatte EØS-avtalen med andre handels- og samarbeidsavtaler. Noe annet ville vært direkte uansvarlig. Det er åpenbart så umulig for Aftenposten å forstå at noen kan være mot EU-medlemskap at avisa tolker ethvert møte med EU som en tilslutning til sitt syn. Motstandere av norsk EU-medlemskap vil ikke melde Norge ut av Europa, men ha avtaler som sikrer norsk demokratisk kontroll over økonomi og politikk.

Leder